Installation och eldning

 

eldFör att lyckas med installationsarbete har vi satt upp goda råd som du kan ta del av via underlänkarna.

 

När sedan installationen väl är klar är det viktigt att man eldar på rätt sätt. Läs även om detta!

Extra tjänster

Jag säljer filter till de vanligaste spisfläktarna och även till vissa ventilationsaggregat till bra priser.


För att undvika att kajor bygger bon i skorstenen monterar jag kajnät!

 

Jag säljer HC Guardian 100 som är en värmevakt som hjälper användaren att elda tryggt och säkert. Genom att installera en temperatursensor kontrolleras temperaturen invid skorstensmanteln och bjälklaget för att på så sätt förebygga risken för överhettning och därmed risken för brand.
Gå in och se filmen på www.heatcontrol.se